REGLER
 
1.Allmänt
2.Deltävling
3.Cup & poäng
4.Anmälan
5.Fotografering
6.Fångster och inrapportering
7.Tillåtna fiskesätt
8.Säkerhet
9.Schema och tider
10.Övrigt
 
 
1. Allmänt

1:1 - Överträdelser innebär diskvalificering
Om en deltagare brutit mot reglerna kan tävlingsledningen ta ett gemensamt beslut om diskvalificering av hela teamet. Diskvalificeringen gäller deltävlingen och hela cupen. Diskvalificering går ej att överklaga. Om misstänkt fusk eller bedrägeri skulle ske skall det rapporteras till tävlingsledningen per omgående och helst försöka få allt på film. Ledningen behöver dokumentation samt det team som rapporterar är skyldig att vid bildinlämning lämna in en protest tillsammans med foto-/videobevis. Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.
 
1:2 - Gemensam start
Gemensam start för samtliga deltagare. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där, eller att ta upp båten och ”traila” efter start. Detta p.g.a lika-för-alla-regeln.
 
2. Deltävling

2:1 - Teamvinst beräknas på de 5 längsta abborrarna per team
Om teamet tagit fler abborrar så räknas bara de fem längsta. Vid samma totallängd mäts fisk för fisk individuellt, där det lag som har den längsta abborren vinner.
 
3. Cup & poäng
 
3:1 - Cup
Cupen består av 4 deltävlingar på olika platser i Sverige.
 
3:2 - Cupvinst
Det lag som har flest poäng efter att cupens alla 4 deltävlingar är genomförda, vinner den totala cupen. Som mest får den totala insamlade poängen räknas in från 3st deltävlingar, så den högsta möjliga poängen är på totalt 60poäng.* skulle fler lag få samma poäng se punkt 3.3A

3.3 - Vid lika poängställning efter avslutad tour
Då gäller följande steg(A,B,C) angående om sluttabell och placeringar i Gunki Perch Tournament 2019 - Swedish edition:

 A) Vid lika totalpoäng mellan två eller flera lag, så kommer den 4e deltävlingen att räknas in till slutpoängen. Det erhållna resultatet från den 4e deltävlingen kommer att generera extra poäng till sluttabellen. Detta för att premiera alla de deltagande lag som ställer upp i samtliga deltävlingar.

 B) Om poängställningen fortfarande är densamma efter 3.3 A. 
Så kommer det ett särskiljas genom att jämföra respektives lags längsta fisk. Detta kan upprepas ända upp till och med den femtonde längsta fisken som är registrerade, då endast fiskar från slutresultatet räknas.

 C) Är det fortfarande lika poäng så återstår "prickkastning" enligt suddenregler. Info fås om detta moment uppstår.
 
3:4 - Poäng
Alla som deltar i en deltävling får minst 1 cup-poäng. Är man med i samtliga deltävlingar så får man minst 3 cup-poäng (se punkt 3.2).
Enligt nedanstående tabell så ser man hur poängsystemet är uppbyggt per deltävling.
 
1:a = 20 poäng
2:a = 17 poäng
3:e= 15 poäng
4:e = 13 poäng
5:e = 11 poäng
6:e = 9 poäng
7:e = 7 poäng
8:e = 5 poäng
9:e = 4 poäng
10:e = 3 poäng
11:e = 2 poäng
12:e – 50:e = 1 poäng
 
4. - Anmälan
 
4:1 - Anmälan
Anmälningen görs under fliken "Anmälan" på www.gunkiperchtournament.com
När vi har mottagit er anmälan så får ni ett bokningsnummer, som ni sedan skall ange vid betalningen som sker via swish (se punkt 4:7).
Efter att betalningen har blivit genomförd så kommer ett bekräftelsemejl att skickas ut till den angiva mejladressen som angavs vid anmälan av laget (se punkt 4:8).
 
4:2 - Anmälningsavgift
Anmälningsavgift per lag och tävling är 600kr.
 
4:3 - En båt per team, 2-3 deltagare per team
Varje team måste ha en båt, och ett team ska bestå av minst 2 personer eller max 3 personer.
 
4:4 - Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn
Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation, för eventuell kontroll av tävlingsledningen.
 
4:5 - Byte av teamnamn
Byte av teamnamn är tillåtet fram tills tävlingsstart. (när man först deltar i cupen och separat deltävling). Byte av namn för endast ske en gång under cupens genomförande.
 
4:6 - Ändring av deltagare
Inför varje deltävling får man byta ut en lagmedlem. Se enligt nedanstående krav.

· 2-mannalag: I ett 2-mannalag måste alltid minst 1st från originalanmälan delta.
· 3-mannalag: I ett 3-mannalag måste alltid minst 2st från originalanmälan delta.
 
4:7 - Betalning
Vi accepterar endast förskottsbetalning. Betalning görs via swish 070-2330360.
Glöm inte att ange er bokningskod vid betalning, annars kan vi inte handlägga er betalning!
 
4:8 - Incheckning före tävling
När betalning har registrerats skickas ett mail ut till samtliga teamkaptener med en anmälningsbekräftelse till den angiva mejladressen som angavs vid anmälan av lag.

På tävlingsdagen ska teamkaptenen anmäla sitt team till tävlingsledningen på plats.
När anmälan är gjord på plats så betyder det att teamet har accepterat tävlingsreglerna.
Team som inte har checkat in innan 07:45 blir strukna från tävlingen och får inte medverka.

5. - Fotografering
 
5:1 - Endast mobilkamera är tillåtet

5:2 - Uppvisning av foton
Teamen ansvarar för att dagens foton är tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt teknikstrul med rapporteringen.
 
5:3 - Fotografering av fångst
Fisken ska fotograferas mot tävlingens mätbräda.
Bilden som ska tas är följande:
Fiskens mun ska tydligt vara på 0 och stjärtfenan på det större talet där hela mätbrädan syns.

Fångster där bilderna inte går att verifiera stryks ur tävlingen.
 
5:4 - Bildmaterial
När ni lämnar in fångstbilder så ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte.
 
6. - Fångster och inrapportering

6:1 - Alla fångster ska vara catch & release
Fisken skall tillbaks i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering avklarats med minsta möjliga påfrestning på fisken. Vi ser helst att ni använder gummerad håv för att minska påfrestningen för fisken.
NO RELEASE, NO GLORY
 
6:2 - Minimigräns är 25cm
Fiskar under 25cm är inte tävlingsfiskar, så jaga större.
 
6:3 - Teamresultatet mäts i hela cm
Vi accepterar inte halvcentimeter i teamresultatet. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Undantaget är längsta fisk som avgörs genom att jämföra bilder. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtfenan.
 
7. - Tillåtna fiskesätt
 
7:1 - Endast spinn & haspel är tillåtet
Vi tillåter inte levande eller dött bete, mete, trolling och långrev. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle.
 
7:2 - Endast ett aktivt spö per deltagare
Man får givetvis ha med sig flera spön men endast använda ett åt gången.

7.3 Fisksump
Det är tillåtet att ”sumpa” fisken under tävlingarna. Detta för att inte stressa fisken och hålla den lugn.
 
8. - Säkerhet
 
8:1 - Allt deltagande sker på egen risk
Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen, detta innefattar även 3:e part.      
I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.
 
8:2 - Nykterhet
Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.
 
8:3 - Självkontroll
Mobiltelefoner samt säkerhetsutrustning skall själv kontrolleras. Icke godkänd säkerhetsutrustning leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.
 
8:4 - Flytplagg
Fungerande flytväst eller flytoverall ska bäras under hela tävlingen. Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet.
 
8:5 - Dödmansgrepp
På de motorer som har detta, så är laget ansvariga att detta fungerar och används under tävlingen.
 
8:6 - Avståndet mellan båtarna
Avståndet mellan båtarna ska vara minst 2 kastlängder. Så respektera varandra ute på vattnet.
Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:1.
 
9. Schema & tider

9:1 - Samling och start
Samling och tävlingsstart sker vid utsatt tid och plats för aktuell deltävling. Registrering av lag skall ske senast 7:45 på plats till tävlingsledningen. Gemensam start går 08:00 och då ska alla båtar ligga i.
 
9:2 - Prisutdelning
Prisutdelningen sker direkt efter att tävlingen är avslutad och sammanställd ca. 16:30
 
9:3 - Slut
Tävlingen är slut klockan 16:00. Alla båtar ska vara tillbaka och ha meddelat det till tävlingsledningen innan 16:00.
Båtar som kommer tillbaka för sent kommer att straffas, för varje minut som går med en tappad placering.  Exempel: 10minuter sena = 10st tappade placeringar i deltävlingen.
 
9:4 - Provfiske innan tävling
Provfiska gärna innan tävlingen. Vi har inga förbud mot det. Det är ju kul att fiska.
 
10. Övrigt
 
10:1 - Vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 
10:2 - Ingen återbetalning
Betalningen är bindande och återbetalas ej.