anmälan till Gunki Perch tournament 2019 - Swedish edition är nu Öppen